نمونه نقشه utm زمین کشاورزی

نمونه نقشه utm زمین کشاورزی

اراضی زراعی وسعت بالایی دارد و معمولا حدود نا معلومی دارند ممکن است به حدود اراضی تعارض رخ دهد. بنابراین هر چه زود تر لازم است تثبیت حدود اربعه ملک بر روی زمین انجام شود. برای تثبیت مرز های ملک لازم است نقشه یو تی ام تهیه شود. همچنین اسناد قدیمی حاوی اطلاعات مکانی ملک نمی باشد در نتیجه اخذ سند تک برگی از اداره ثبت اسناد ضروری است. در صورتی که اولین شخص در منطقه خود می باشید که اراضی خود را بر روی زمین تثبیت واخذ سند تک برگ را اخذ میکنید. تا در نتیجه لازم نیست که مرز های ملک خود را با مرز های اراضی مجاور هماهنگ کنید. در این صورت کار بسیار راحت تر برای کارشناس است.

برای تهیه نمونه نقشه utm زمین کشاورزی می بایست به یک فرد متخصص مراجعه نمود تا این نقشه با دقت بالا تهیه شود. در واقع برای تهیه این نقشه لازم است حتما به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. برای تهیه نقشه یو تی ام ابتدا برداشت زمینی انجام می شود و مختصات یو تی ام کنج های اراضی برداشت می شود. از آنجایی که اراضی زراعی ابعاد معلومی ندارد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. برای انجام این عملیات از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک استفاده می شود. در واقع ابتدا اسناد قدیمی گرد آوری می شود و بعد از بررسی اسناد سپس اسناد ثبتی از بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود. با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک معلوم می شود. در نتیجه نقشه یو تی ام ملک قابل تهیه خواهد بود. و تثبیت حدود اراضی انجام می شود.

تعریف نقشه یو تی ام utm

نقشه یو تی ام مخفف واژه Universal Transverse Mercator می باشد. و با تهیه این نقشه مختصات کنج های ملک بر روی زمین مشخص و تثبیت می گردد. با تهیه این نقشه مختصات منحصر به فرد هر نقطه حاصل می شود طوری که نمی توان ملکی با موقعیت مشابه ملک پیدا کرد. برای تهیه این نقشه با دقت بالا لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. در نتیجه به جهت تهیه این نقشه مراحلی به صورت تخصصی طی می شود. برای تهیه این نقشه از تجهیزات مخصوصی از جمله جی پی اس دو یا سه فرکانسه که دقت بالایی دارد استفاده می شود. و مختصات یو تی ام کنج ها با دقت سانتی متری حاصل می شود. سپس ترسیم دقیق نقشه یو تی ام با دقت بالا انجام می شود. این نقشه با مهر و امضای کارشناس معتبر می شود.

جانمایی پلاک ثبتی چیست؟

جانمایی پلاک ثبتی معلوم نمودن آدرس و حدود اربعه ملکی است که حدود و آدرس معلومی ندارند. در واقع ممکن است حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. همچنین برای یافتن آدرس ملک گمشده نیز لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. این عملیات تخصصی با اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود. برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به فردی متخصص مراجعه نمود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند این عملیات را انجام دهد.

با اتمام انجام این عملیات سپس نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود. تهیه این نقشه با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه قابل تهیه می باشد. در نتیجه برداشت زمینی از کنج ها انجام می شود. در ادامه نقشه یو تی ام ترسیم می شود و این نقشه چاپ و مهر و امضا شده قابل ارائه به ادارات خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی یافتن آدرس ملک گمشده

در صورتی که ملک گمشده محسوب شود و یا اینکه حدود ملک بر روی زمین مشخص نباشد. بهتر است هر چه زود تر برای جلوگیری از تعرض به حدود ملک اقدام به تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی کرد. تا با معلوم نمودن موقعیت و حدود ملک بر روی زمین بتوان آن را تثبت و دیوارکشی نمود.

برای یافتن آدرس ملک گمشده می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. برای تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک می توان به فردی متخصص مراجعه نمود. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند جانمایی پلاک ثبتی انجام دهد.

این عملیات به این صورت انجام می شود که ابتدا مدارک مالکیت ملک همانند بنچاق، سند دفترچه ای، قولنامه بررسی می شوند. تا در نهایت بتوان با استفاده از این اسناد، اسناد ثبتی مربوط به قطعه ثبتی ملک تشخیص داده می شود. سپس با پیدا شدن مدارک مربوط به قطعه ثبتی یعنی کروکی های قدیمی مربوط به قطعه و ملک مادر سپس جانمایی این کروکی ها بر روی زمین انجام می شود. و بعد از مشخص شدن حدود ثبتی ملک بر روی زمین نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود. این نقشه با استفاده از تجهیزات دقیق مثل جی پی اس دو فرکانسه برداشت و سپس با نرم افزار های مخصوص ترسیم می گردد. این نقشه مهر و امضا می شود. و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود تا سند تک برگ ملک نیز صادر گردد. و مشخصات ملک در سیستم کاداستر نیز ثبت می شود.

نقشه یو تی ام اراضی زراعی کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام اراضی زراعی از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود. از جمله اداراتی که نقشه یو تی ام را در خواست می کنند اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی از جمله این ادارات می باشد.

به عنوان مثال ممکن است اداره منابع طبیعی دستور تهیه این نقشه را به عنوان تامین دلیل دهد تا معلوم شود اراضی ملی نمی باشد. در واقع علاوه بر تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه نقشه یو تی ام نیز ضروری می باشد.

نمونه نقشه utm زمین کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل تهیه می باشد.

برای تهیه نقشه یو تی ام از اراضی معمولا حدود اربعه اراضی معلوم نمی باشد. در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. در ادامه نقشه یو تی ام قابل تهیه می باشد برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. و بعد از برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. نقشه یو تی ام تهیه شده چاپ و مهر و امضا شده قابل ارائه به ادارات و سازمان ها خواهد بود.

هزینه تهیه نقشه یو تی ام

برای تهیه نقشه یو تی ام مراجعه به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. هزینه نقشه یو تی ام بر طبق تعرفه معلوم می شود. تعرفه تهیه نقشه یو تی ام هر ساله توسط سازمان نقشه برداری معلوم می شود. این هزینه از مجموع هزینه ثابت و متغیر حاصل می شود. هزینه متغیر تهیه نقشه یو تی ام بر طبق عواملی تعیین می شود. این عوامل شامل مساحت، تعداد شکستگی های ملک، موقعیت قرار گیری ملک و … می باشد. در نتیجه کارشناس با توجه به این عوامل هزینه تهیه نقشه یو تی ام را بر آورد خواهد کرد.

نقشه utm زمین کشاورزی

امروزه با توجه به ویژگی نقشه یو تی ام این نقشه از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود. نقشه یو تی ام همچنین برای امور مربوط به اراضی کشاورزی نیز کاربرد دارد. در حقیقت به جهت اخذ سند تک برگی، انجام امور مربوط به اداره منابع طبیعی، امور مربوط به جهاد کشاورزی و .. در نتیجه تهیه نقشه utmزمین کشاورزی کاربرد دارد. علاوه بر این به جهت حل اختلافات مربوط به اراضی کشاورزی نیز تهیه نقشه یو تی ام کاربردی است.

به جهت تهیه نقشه یو تی ام لازم است به فردی متخصص مراجعه نمود. کارشناس رسمی دادگستر ی نقشه برداری یا امور ثبتی می تواند این نقشه را با دقت بالا تهیه نماید.

برخی از افراد غیر متخصص این نقشه را با قیمت های پایین تهیه میکنند و در صورتی که شما تهیه این نقشه را به این افراد بسپارید. در نتیجه نقشه یو تی ام تهیه شده با دقت و کیفیت پایینی حاصل می شود و مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

برای تهیه نقشه یو تی ام ابتدا حدود اربعه اراضی معلوم می شود. برای معلوم نمودن حدود اراضی کشاورزی جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام می شود. در نتیجه نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود. کارشناس به جای استفاده از تجهیزات با دقت پایین از تجهیزات نقشه برداری با دقت بالا استفاده می کند. وی با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه برداشت زمینی را انجام خواهد داد. و بعداز برداشت مختصات یو تی ام کنج ها سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. برای ترسیم این نقشه از اتوکد استفاده می شود. نقشه تهیه شده با مهر و امضای این متخصص معتبر و با ارزش می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام چه روش هایی به کار می رود؟

نقشه یو تی ام نقشه ای با دقت بالا است و با تهیه آن مساحت و ابعاد و موقعیت دقیق ملک به دست می آید. برای تهیه این نقشه مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ضروری است. در نتیجه برای تهیه نقشه یو تی ام از روش هایی استفاده می شود که با توجه به شرایط ملک می باشد. در نتیجه نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود. چند حالت با توجه به شرایط ملک وجود دارد که به شرح زیر است:

  • املاکی که مرز و حدود معلومی بر روی زمین دارند: در این صورت برای تهیه نقشه یو تی ام برداشت زمینی از کنج ها و شکستگی های ملک انجام می شود. از آنجایی که مرز های ملک معلوم می باشد در نتجیه برداشت زمینی از ملک ممکن است. بعد از اتمام برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود.
  • املاکی که مساحت بالایی دارند و اما حدود اربعه ملک بر روی زمین معلوم نمی باشد: در این صورت با توجه به معلوم نبودن حدود اربعه ملک در نتیجه برای برداشت زمینی ابتدا لازم است این حدود با دقت بالا بر روی زمین معلوم گردد.

در نتیجه کارشناس اقدام به انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ملک خواهد کرد. تا در نتیجه با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک حدود ثبتی ملک معلوم گردد. سپس نقشه یو تی ام ملک قابل تهیه خواهد بود.

  • املاکی که موقعیت و آدرس مشخصی ندارند: به املاکی که آدرس نامعلومی بر روی زمین دارند به املاک گمشده معروف هستند. برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. در واقع کارشناس به جهت تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده ابتدا آدرس ملک را با توجه به پلاک ثبتی ملک می یابد. در ادامه با معلوم شدن حدود و آدرس ثبتی ملک نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود.

تهیه نقشه یو تی ام با مهر کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف ملکی در خواست می شود. از جمله این ادارات اداره ثبت اسناد، شهرداری ، سازمان منابع طبیعی، اداره گاز و برق، مراجع قضایی  می باشد. این ادارات نقشه یو تی ام را در خواست می کنند تا اطلاعات فنی ملک حاصل شود.

نقشه یو تی ام همچنین از جانب ادارات و سازمان ها برای اراضی کشاورزی در خواست می شود. در واقع نقشه utm زمین کشاورزی از جانب اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبیعی در خواست می شود. برای تهیه نقشه یو تی ام می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد. از آنجایی که اراضی کشاورزی حدود معلومی ندارد در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود. برای انجام این عملیات ابتدا اسناد و مدارک قدیمی ملک و اسناد ثبتی ملک بررسی می شود. با جانمایی نقشه ثبتی ملک حدود ثبتی ملک معلوم می شود.

این متخصص به منظور تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره خواهد برد و مختصات یو تی ام کنج ها را برداشت خواهد کرد. در ادامه بعد از اتمام برداشت زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام میشود و نقشه تهیه شده مهر و امضا شده معتبر میشود. در واقع با تهیه این نقشه اطلاعات فنی ملک با دقت بالا حاصل میشود این مدرک قابل ارائه به اداره یا سازمانی میباشد که تهیه این نقشه را در خواست نموده است

تهیه نقشه یو تی ام با مهر کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام با مهر کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما