خانه / admin

admin

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای تعیین وجود بنا با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سال های پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست.از این تفسیر عکس ها می توان به …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

یافتن پلاک ثبتی و تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد در واقع اگر سند ملک ازبین رفته باشد و یا مفقود شده باشد در نتیجه میبایست اقدام به اخذ سند تک برگ برای ملک نمود و برای اخذ سند ملک لازم است مدارکی یه اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران با استفاده از اسناد قدیمی ملک همانند سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه و همچنین اسناد ثبتی ملک همانند نقشه ثبتی ملک انجام میشود و در واقع اگر که آدرس ملک نا معلوم باشد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود این …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد در واقع جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در اینصورت برای معلوم کردن آدرس دقیق ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و در واقع جا نمایی …

توضیحات بیشتر »

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به این صورت می باشد که پلاک اصلی ملک بر اساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که بر اساس تقسیم …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد و در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین می توان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار دارد …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سالهای پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست و از این تفسیر عکس ها می …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی زمانی بایستی انجام شود که آدرس و یا حدود اربعه ملک نا معلوم باشد در واقع برخی از املاک گمشده هستند و تنها از آنها سند قدیمی موجود است در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا آدرس دقیق و …

توضیحات بیشتر »