خانه / تفکیک آپارتمان

تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران

انجام تفکیک آپارتمان در شهر تهران انجام می شود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود و تفکیک آپارتمان عملیاتی تخصصی است که کارشناس رسمی دادگستری آن را با استفاده از ابزار و تجهیزات دقیق و تخصصی انجام خواهد داد و به …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش توسط فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری برآورد میشود و تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان انجام میشود تا در نتیجه مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل شود. تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می شود،تعیین می شود و برای اینکه معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود و برای …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحدهای آپارتمان را که به صورت پیش فروش میباشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی باشد در این صورت معامله مطمئن نمی باشد زیرا ممکن است …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین مساحت دقیق واحد تجاری انجام می شود در واقع اگر بخواهیم یک واحد آپارتمانی راکه به صورت پیش فروش می باشد راپیش خرید کنیم برای این که معامله ای …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

انجام تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری که تخصص انجام این عملیات را دارد سپرد این کارشناس دوره های تفکیک آپارتمان را گذرانده است و تفکیک بیمارستان را با استفاده از تجهیزات مخصوص و دقیق انجام میدهد و همه قسمت ها …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و کارشناس برای انجام این کار با تجهیزات لازم نقشه برداری نقاط مختلف واحدها را برداشت می کند که از جمله …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین مساحت دقیق واحد مسکونی انجام می شود در واقع اگر بخواهیم یک واحد آپارتمانی راکه به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم برای این که معامله …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله توسط کارشناس با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد مشخص شود.پیش تفکیک آپارتمان پیش از پایان ساخت و ساز انجام می شود تا درنتیجه با به دست آمدن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان انجام معامله مطمئن ممکن …

توضیحات بیشتر »