خانه / تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این عکسها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه حتما باید با مهر و امضا فراهم شود و با مهر و امضای یک فرد متخصص اعتبار لازم را پیدا میکند و مورد قبول واقع میشود بنابراین در صورتی که اختلافات ملکی به وجود آمده باشد برای حل این اختلافات …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را میتوان از این عکس ها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می …

توضیحات بیشتر »

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که کارشناس با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی حدود مرزهای املاک را مشخص می کند در واقع تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای و گزارشی که کارشناس در نهایت تهیه …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای دادگاه با استفاده از تجهیزات دقیق تفسیر همانند استریوسکوپ قابل انجام میباشد و تفسیر عکس های هوایی در امور ملکی کاربردهایی مانند جانمایی ملک و همچنین فراهم کردن تامین دلیل برای دادگاه ها دارد. انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی به این صورت می باشد که وقتی دولت ملکی را به عنوان اراضی ملی تشخصی دهد آن را تصاحب میکند سند آن را باطل می کند،در این صورت اگر مالک بخواهد ملک خود را باز پس گیرد باید به کاشناسان …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس در اختلافاتی که بر سر حدود ملک به وجود آمده است در دادگاه به عنوان مدرک مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یابه خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی با تشکیل پرونده در مراجع قضایی و فراهم کردن تامین دلیل قابل حل می باشد. به طور کلی برای اینکه بتوان عکس های هوایی را تفسیر کرد لازم است به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا با استفاده از تفسیر …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس و متخصص قابل انجام می باشد در حقیقت برای حل اختلافات ملکی لازم است تامین دلیل تهیه شود. مثلا یکی از اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید اختلاف بر سر حدود ملک می باشد و این اختلافات با بررسی عکس های …

توضیحات بیشتر »