خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع نقشه جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک مطلع نمی باشد.این گونه املاک باید با توجه به سند قدیمی موجود و پلاک ثبتی درج شده در آن و نیز حدود اربعه ملک که در سند آمده است، موقعیت و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی ملک از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است آدرس و حدو ثبتی ملک بر روی زمین نامعلوم باشد در این صورت لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع این عملیات تخصصی با استفاده از اسناد قدیمی و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی سند از عهده یک متخصص بر می آید زمانی لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود که حدود اربعه ملک بر روی زمین نامعلوم شدن باشد و یا به دلیل رها کردن ملک به مدت طولانی آدرس ملک نا مشخص شده باشد و برای …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند در تهران با استفاده از اسناد قدیمی ملک همانند سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه و همچنین اسناد ثبتی ملک همانند نقشه ثبتی ملک انجام میشود و در واقع اگر که آدرس ملک نا معلوم باشد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود این …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک

جانمایی پلاک ثبتی قدیمی و تهیه نقشه هوایی برای پلاک ثبتی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد در واقع جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است آدرس ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در اینصورت برای معلوم کردن آدرس دقیق ملک لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و در واقع جا نمایی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی

جانمایی پلاک قدیمی و شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی زمانی بایستی انجام شود که آدرس و یا حدود اربعه ملک نا معلوم باشد در واقع برخی از املاک گمشده هستند و تنها از آنها سند قدیمی موجود است در نتیجه لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا آدرس دقیق و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی در مواقعی که آدرس ملک معلوم نباشد و یا ملک حدود اربعه نا مشخصی داشته باشد لازم است انجام شود و در واقع برای معلوم نمودن آدرس و حدود ثبتی املاک لازم است اسناد قدیمی و ثبتی ملک مورد بررسی قرار بگیرد برای انجام …

توضیحات بیشتر »