خانه / جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی سندهای دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سندهای دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سندهای دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور میباشد که اسناد قدیمی که فقط دارای اطلاعات حقوقی هستند به اسناد تک برگ که هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی در آن درج شده است تبدیل شود و برای انجام اینکار باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و همچنین …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام را کارشناس رسمی دادگستری می تواند انجام دهد در واقع وی برای انجام جانمایی پلاک ثبتی تخصص دارد و همچنین به اسناد و مدارک ثبتی برای انجام این عملیات دسترسی دارد همچنین وی از جمله افرادی است که تخصص لازم جهت …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی که به اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد قابل انجام می باشد در واقع فردی مانند کارشناس رسمی داد گستری تخصص لازم جهت انجام این عملیات را دارد و وی مورد تایید اداره ثبت اسناد می باشد. جانمایی ثبتی برای اسناد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران به این صورت می باشد که فرض کنید شخصی به دلایل مختلف مانند مهاجرت،سالیان طولانی می باشد که ملک خود را رها کرده است و اکنون نمیداند که ملک خود در کجا و در چه موقعیت و آدرسی قرار دارد این شخص تنها …

توضیحات بیشتر »

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و به این صورت میباشد که با استفاده ازاسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه به این صورت می باشد که با انجام جانمایی پلاک ثبتی و همچنین تهیه نقشه یو تی ام بسیاری از اختلافات ملکی حل می شود به طور مثال اگر به حدود زمین شما تجاوز شده باشد با ارائه نقشه یو تی ام به عنوان …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی برای اخذ سند تک برگ انجام می شود و موقعیت و مساحت و ابعاد ملک به طور دقیق مشخص میشود و اسناد قدیمی به صورت پلاک فرعی و اصلی مربوط به ملک می باشند اما در سند تک برگی جانمایی ملک انجام …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد. برای تهیه این نقشه این متخصص ابتدا جانمایی پلاک ثبتی را با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند و اسناد و مدارک ثبتی که استخراج می کند، انجام خواهد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه با مراجعه به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. این فرد متخصص برای تهیه این نقشه ابتدا عملیات جانمایی پلاک ثبتی را با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی انجام می دهد و سپس با مشخص شدن آدرس …

توضیحات بیشتر »