خانه / افراز و تفکیک

افراز و تفکیک

تفکیک و افراز اراضی_کارشناس رسمی امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی_کارشناس رسمی امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی_کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور تقسیم اراضی مشاعی و غیر مشاعی می باشد در واقع تفکیک و افراز اراضی به معنای تقسیم ملک و زمین می باشد. اگر مالکی زمینی داشته باشد و بخواهد آن را به قطعات کوچک تر تقسیم کند باید عملیات تفکیک انجام …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری و کشاورزی انجام می شود تا در نتیجه اراضی تقسیم گردد و تفکیک و افراز عملیاتهایی تخصصی است که توسط یک فرد متخصص و مجرب مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و تفکیک و افراز بر طبق قوانینی انجام می شود همچنین تفکیک …

توضیحات بیشتر »

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران یا به صورت اجباری و یا به طور توافقی قابل انجام است تا در نتیجه اراضی تقسیم گردد بر خلاف تصور افراد که تفکیک و افراز تقسیم ملک است و هم معنی می باشند اما باهم فرق می کنند و تفاوت های …

توضیحات بیشتر »

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری به این جهت انجام میشود تا به نحوی اراضی تقسیم شوند و افراز و تفکیک باید با معلوم بودن ابعاد و مساحت دقیق ملک انجام شود یعنی قبل از انجام افراز و تفکیک ابتدا نقشه یو تی ام تهیه میگردد تا …

توضیحات بیشتر »

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. تفکیک عرصه با تقاضای مالک و یا وکیل قانونی او شروع میشود به این صورت که مالک از شهر داری میخواهد که نقشه تفکیک پلاک را انجام دهد و شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران انجام می شود تا مال تقسیم گردد و همچنین حدود و مساحت هر یک از قسمتها حاصل میگردد و تفکیک و افراز به طور کلی همان تقسیم است که برای املاک انجام می شود و برای افراز مشاعی …

توضیحات بیشتر »