خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه را می توان به یک کارشناس رسمی دادگستری سپرد. برای تهیه این نقشه این متخصص ابتدا جانمایی پلاک ثبتی را با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند و اسناد و مدارک ثبتی که استخراج می کند، انجام خواهد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک خود بی خبر می باشد و فقط یک قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد و می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس های هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس های هوایی به منظور تعیین حدود مرز های ملک برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد در واقع با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص می شود و همچنین با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود.با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهم را میتوان از این عکسها استخراج کرد که از جمله اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می باشد. تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود.در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرزهای ملک تثبیت شود و برای انجام این کار باید موقعیت دقیق ملک با انجام جانمایی پلاک ثبتی تعیین شود. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ توسط یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه خواهد بود. این متخصص با مهر و امضای خود به نقشه اعتبار لازم برای انجام امور ثبتی می دهد. زمانی این نقشه درخواست می گردد که موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی از عهده متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و در نهایت کارشناس با مهر و امضای خود به مدارک تهیه شده اعتبار لازم را میدهد و جانمایی پلاک ثبتی و تفسیر عکسهای هوایی روشهایی هستند که برای تعیین موقعیت …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک انجام می شود تا موقعیت مکانی ملک گمشده معلوم گردد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از مدارک و اسناد ثبتی به نحوی انجام میشود که با دقت بالایی حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد. این عملیات تخصصی می …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند با دقت بالایی باید انجام شود تا حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد و تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه باعث مشخص شدن حدود ثبتی املاک خواهد …

توضیحات بیشتر »