خانه / بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و با انجام میخ کوبی چهار گوشه زمین موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان و با بالا ترین کیفیت با مراجعه به یک متخصص قابل انجام می باشد در حقیقت برای این که بتوان نقشه یو تی ام را تهیه کرد باید از روش های دقیق و تخصصی و به روز استفاده شود تا نقشه تهیه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دوخطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دوخطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دوخطی با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی قابل انجام میباشد در واقع این نقشه دقیق تنها با استفاده از روش های مخصوص و با استفاده از تجهیزات دقیق باید تهیه گردد تا نقشه استاندارد و با کیفیتی حاصل گردد از این نقشه برای انجام بسیاری از امور …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام تشخیص منابع ملی از زراعی

تهیه نقشه یو تی ام تشخیص منابع ملی از زراعی

تهیه نقشه یو تی ام تشخیص منابع ملی از زراعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت زمینی را جزو اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب می کند و سند زمین باطل می شود در صورتی که مالک سابق این زمین ادعا کند که این ملک دارای سابقه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی باشد در واقع چون در اسناد قدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد و اطلاعات فنی در آن درج نشده است برای اینکه ملک دارای اطلاعات فنی نیز …

توضیحات بیشتر »

تهیه پلان از زمین ها کشاورزی با دوربین دقیق

تهیه پلان از زمین ها کشاورزی با دوربین دقیق

تهیه پلان از زمین ها کشاورزی با دوربین دقیق نقشه برداری برای تعیین موقعیت زمین کشاورزی در بین املاک مجاور تهیه میشود،در واقع در این نقشه علاوه بر موقعیت زمین اطلاعات توصیفی مربوط به مالک و زمین مشخص میشود و در نقشه های پلان اراضی کشاورزی علاوه بر زمین مورد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای بدست آوردن مساحت دقیق ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بادقت بالایی انجام می شود و افراد غیرمتخصص نمی توانند این نقشه را با دقت و کیفیت بالایی تهیه کنند و در صورت مراجعه به افراد غیر متخصص ممکن است …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه یو تی ام برای عدم تطبیق وضع موجود با سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده درسند متفاوت باشد و در این صورت اگر سن تک برگی باشد باید مساحت تصحیح شود و اگر سند قدیمی باشد باید سند …

توضیحات بیشتر »