خانه / پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین  به منظور تثبیت حدود ثبتی و دقیق ملک بر روی زمین میباشد. پیاده سازی چهارگوشه ملک مرحله ای بسیار مهم و حساس است و در صورت بروز اشتباه در پیاده سازی مشکلات عیده ای برای مالکین پیش می آید و پس برای …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و با انجام میخ کوبی چهار گوشه زمین موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام دو امر وابسته به هم هستند و بدون مشخص شدن مختصات یو تی ام چهارگوشه ملک میخکوبی ممکن نیست. برای تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا و مورد قبول اداره ثبت اسناد باید به یک متخصص مانند کار …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به منظور اخذ سند تک برگ و همچنین قبل از انجام هر ساخت و سازی لازم و ضروری است. پیاده سازی به این دلیل انجام میگیرد تا حدود ثبتی ملک روی زمین تثبیت و دیوارکشی شود. این عملیات کاملا تخصصی …

توضیحات بیشتر »

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند روی زمین برای املاکی که روی مناطقی قرار گرفته اند که ساخت و ساز در آن انجام نشده است باید این عملیات انجام شود تا چهار گوشه قطعه تفکیکی روی زمین پیاده شود و تثبیت گردد و این کار تخصصی است …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند با این هدف انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک روی زمین مشخص و میخ کوبی گردد و با پیاده سازی دقیق و اصولی ملک در موقعیت دقیق خود تثبیت می گردد و همین امر باعث می شود که اختلافاتی …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا ملک در موقعیت خود تثبیت گردد. زمانی که مالک بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد ابتدا باید پیاده سازی انجام شود همچنین درصورتی که مالکین مجاور به اختلاف بر سر مرزهای یکدیگر بخورند نیز با …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز برای تعیین موقعیت و مساحت دقیق عرصه ملک انجام میشود و اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام می شود زیرا دارای تخصص و مهارت برای انجام اینکار می باشند در واقع برای انجام پیاده سازی …

توضیحات بیشتر »

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران برای املاکی که دیوار کشی ندارند صورت می گیرد زیرا این املاک فاقد دیوار کشی حدود و موقعیت مشخصی ندارند بنابراین با پیاده سازی چهارگوشه ملک میتوان حدود ملک را مشخص کرد. پیاده سازی چهارگوشه ملک با جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام …

توضیحات بیشتر »