خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی-کارشناس رسمی امور ثبتی به منظور یافتن آدرس و حدود ثبتی ملک گمشده انجام می گیرد و برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی بایستی به اسناد ثبتی املاک دسترسی داشت برای اینکه بتوان جانمایی پلاک ثبتی را انجام داد بایستی به فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند

جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن برای صدور سند حتما باید به یک فرد متخصص که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد سپرده شود و فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری میتواند این عملیات تخصصی را انجام دهد و آدرس و حدود ثبتی ملک را مشخص نماید. جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه پلاک ثبتی_جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک و پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی سند میباشد و اگر شخصی سندی داشته باشد که وضعیت یا موقعیت دقیق ملک آن مشخص نباشد یا زمینی دارد که درمورد حدود و همسایگی آن یا مساحت و متراژ …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک انجام می شود تا موقعیت مکانی ملک گمشده معلوم گردد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از مدارک و اسناد ثبتی به نحوی انجام میشود که با دقت بالایی حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد. این عملیات تخصصی می …

توضیحات بیشتر »

تبدیل اسناد شاهنشاهی به تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به تک برگ_جانمایی پلاک ثبتی به این منظور می باشد که اسناد قدیمی که فقط دارای اطلاعات حقوقی هستند به اسنادتک برگ که هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی در آن درج شده است تبدیل شود و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی انجام …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ برای املاکی که متراژ بزرگی دارند مورد نیاز می باشد و همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و مالک برای انجام اینکه سند تک برگ برای ملک تهیه کند باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند به این منظور ملکی باشد که موقعیت دقیق ملک مشخص شود.گاهی ممکن است مالک ازموقعیت دقیق ملک خود بی خبر باشد و بخواهد آدرس و موقیت ملک خود راپیدا کند ،در این صورت باید جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد و جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک بادقت بالا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تعیین شود و املاک گمشده به املاکی گفته می شودکه موقعیت آن برای مالک مشخص نمی باشد. انجام جانمایی پلاک ثبتی برای …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی به این دلیل که این اراضی در شبکه منظم شهری قرار ندارند بنابراین برای جانمایی دقیق ملک نمی توان از گذر ها استفاده کرد و از آنجایی که این اراضی مساحت بالایی دارند تنها راه برای تعیین حدود و مشخص کردن آن روی …

توضیحات بیشتر »