خانه / بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت و با تجربه ممکن می باشد در واقع به منظور حل پرونده های ثبتی ملک لازم است اقداماتی انجام شود و مدارکی تهیه شود اما مالکین تجربه و تخصص لازم را برای انجام این کار ندارند بنابراین میتوانند بررسی این پرونده ها …

توضیحات بیشتر »

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری بایستی انجام شود در واقع ممکن است پرونده ثبتی ملک مربوط به مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود باشد در این صورت برای بررسی این پرونده لازم است به متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود …

توضیحات بیشتر »