خانه / بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک که شامل ابعاد، مساحت، سابقه ثبتی ملک،عوارض اطراف ملک،گذر ها و غیره میباشد و این گواهی بعد از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد و مورد استفاده در اداره ثبت اسناد قرار می گیرد. گواهی تایید موقعیت پلاک …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم موقعیت دقیق و آدرس ملک را در منطقه مشخص کنیم و برای تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی مالک باید به کارشناس …

توضیحات بیشتر »