خانه / بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک که شامل ابعاد، مساحت، سابقه ثبتی ملک،عوارض اطراف ملک،گذر ها و غیره میباشد و این گواهی بعد از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد و مورد استفاده در اداره ثبت اسناد قرار می گیرد. گواهی تایید موقعیت پلاک …

توضیحات بیشتر »