خانه / بایگانی برچسب: گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

بایگانی برچسب: گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل جهت ارائه به مراجع قضایی تهیه می گردد و این گزارش حتما توسط یک مخصصی مانندکارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی باید تهیه گردد تا با مهر و امضا آن نقشه تهیه شده اعتبار کسب نماید و قابل ارائه …

توضیحات بیشتر »