خانه / بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: گزارش تفسیر عکس هوایی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع اگر اختلافاتی بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آنها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط یک کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه میباشد و گزارش تهیه شده توسط وی با مهر و امضا وی اعتبار کسب خواهد کرد و در نتیجه مورد پذیرش مراجع قضایی خواهد بود. زمانی لازم است این مدرک تهیه گردد که …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا حتما باید توسط یک فرد متخصص و کارشناس مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا گردد تا در نتیجه مورد قبول و تایید قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مثلا فرد قصد انجام ساخت و …

توضیحات بیشتر »

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل جهت ارائه به مراجع قضایی تهیه می گردد و این گزارش حتما توسط یک مخصصی مانندکارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی باید تهیه گردد تا با مهر و امضا آن نقشه تهیه شده اعتبار کسب نماید و قابل ارائه …

توضیحات بیشتر »