خانه / بایگانی برچسب: پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی

بایگانی برچسب: پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس به این منظور انجام میشود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی هم چون قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد، می تواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد. برای …

توضیحات بیشتر »