خانه / بایگانی برچسب: پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

بایگانی برچسب: پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه ملک که مرز مشخصی ندارند با این هدف انجام می شود که حدود اربعه ثبتی ملک روی زمین مشخص و میخ کوبی گردد و با پیاده سازی دقیق و اصولی ملک در موقعیت دقیق خود تثبیت می گردد و همین امر باعث می شود که اختلافاتی …

توضیحات بیشتر »