خانه / بایگانی برچسب: نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

بایگانی برچسب: نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم برای تعیین مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع نقشه یو تی ام وضع موجود روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم جانمایی می …

توضیحات بیشتر »