خانه / بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام برای جواز ساخت

بایگانی برچسب: نقشه یو تی ام برای جواز ساخت

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که جهت اخذ جواز ساخت و ساز باید نقشه یو تی ام از عرصه ملک تهیه شود و به شهر داری ارائه داده شود تا شهرداری جواز ساخت و ساز برای ملک …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک ، را مالک باید برای ساخت و ساز قانونی بایستی تهیه کند. در واقع شهرداری جواز ساخت ملک را صادر می کند و برای صادر کردن آن نقشه یو تی ام ملک را روی نقشه یک دو هزارم در خواست می کند. …

توضیحات بیشتر »