خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت و شهرداری

بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت و شهرداری

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت با این هدف باید تهیه شود که مغایرت و یا تطابق بین ابعاد و مساحت وضع موجود و ابعاد و مساحت سند ملک مشخص شود و برای تهیه نقشه دو خطی لازم است به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه …

توضیحات بیشتر »

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری کارشناس دارای صلاحیت مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد و این نقشه زمانی در خواست می شود که مغایرت بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود وجود داشته باشد. برای تهیه این نقشه کارشناس تجهیزات دقیق نقشه برداری بهره می گیرد …

توضیحات بیشتر »