خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

بایگانی برچسب: نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت با این هدف باید تهیه شود که مغایرت و یا تطابق بین ابعاد و مساحت وضع موجود و ابعاد و مساحت سند ملک مشخص شود و برای تهیه نقشه دو خطی لازم است به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه …

توضیحات بیشتر »