خانه / بایگانی برچسب: نقشه دو خطی برای شهرداری

بایگانی برچسب: نقشه دو خطی برای شهرداری

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت زمانی درخواست می شود که بین ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک مغایرت مشاهده شود در این صورت برای بررسی و رفع این مغایرت بایستی نقشه دو خطی تهیه شود برای تهیه این نقشه می توان به …

توضیحات بیشتر »