خانه / بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد انجام می گیرد تا حدود اربعه ملک حاصل شود و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی انجام می شود و سپس حد و مرز ملک مشخص می شود و در نهایت نقشه یو تی ام تهیه خواهد شد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور انجام می شود که چهار گوشه ملک روی زمین مشخص شود و این کار با استفاده از شماره ملک (پلاک ثبتی) انجام میگیرد به طوری که مساحت و ابعاد ملک با سند منطبق باشند و پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »

نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت دقیق همسایگی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت دقیق همسایگی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت دقیق همسایگی به منظور حل دعاوی با همسایگان مجاور ملک انجام می شود در واقع ممکن است مالک به دلیل مشخص نبودن موقعیت دقیق ملک و حدود همسایگی، دچار اختلافاتی با صاحبان املاک مجاور شود هم چنین لازم به ذکر است که تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »