خانه / بایگانی برچسب: نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

بایگانی برچسب: نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی برای این انجام می شود که بتوانیم اراضی ملی را از اراضی کشاورزی تشخصی دهیم.اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که در آن کشاورزی انجام نشده است یعنی زمین هایی که سابقه کشاورزی ندارند و حالت طبیعی خود راحفظ کرده اند …

توضیحات بیشتر »