خانه / بایگانی برچسب: میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و با انجام میخ کوبی چهار گوشه زمین موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر …

توضیحات بیشتر »