خانه / بایگانی برچسب: میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا ملک در موقعیت خود تثبیت گردد. زمانی که مالک بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد ابتدا باید پیاده سازی انجام شود همچنین درصورتی که مالکین مجاور به اختلاف بر سر مرزهای یکدیگر بخورند نیز با …

توضیحات بیشتر »