خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به این صورت می باشد که طبق ماده ۱۴۷و ۱۴۸ باید اراضی که فاقد سند رسمی هستند بررسی شود و در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود و برای انجام تعیین تکلیف اراضی باید یکسری ازمدارک ارائه شود که در املاک …

توضیحات بیشتر »