خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق می گیرد یاخیر.برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیازاست که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(دراسناد …

توضیحات بیشتر »