خانه / بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

بایگانی برچسب: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق می گیرد یاخیر.برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیازاست که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(دراسناد …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مربوط به اراضی می باشد که دولت آن ها را ملی محسوب کرده است و در این صورت افراد می توانند با انجام اقداماتی و با فراهم کردن مدارکی نسبت به این رای اعتراض کنند. در واقع در اینصورت برای اینکه این مدارک فراهم گردد …

توضیحات بیشتر »