خانه / بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک

بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و به منظور انجام معامله ای مطمئن و هم چنین جلوگیری از ضرر و زیان در معامله انجام میشود در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام مشخصه های …

توضیحات بیشتر »

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله از این جهت مهم است زیرا باعث میشود که پس از معامله خریدار ضرری از جانب این معامله نبیند و استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی …

توضیحات بیشتر »