خانه / بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

بایگانی برچسب: ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله از این جهت مهم است زیرا باعث میشود که پس از معامله خریدار ضرری از جانب این معامله نبیند و استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی …

توضیحات بیشتر »