خانه / بایگانی برچسب: صدور سند تک برگ

بایگانی برچسب: صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ به این صورت میباشد که انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری ازاختلافاتی که برسر زمین پیش می آید حل خواهد شد و انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام میگیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ توسط یک فرد متخصص و مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه خواهد بود. این متخصص با مهر و امضای خود به نقشه اعتبار لازم برای انجام امور ثبتی می دهد. زمانی این نقشه درخواست می گردد که موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »