خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTMبرای اخذ سند

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTMبرای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTMبرای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTMبرای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTMبرای اخذ سند تک برگ انجام می شود در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق ملک می باشد و با وجود نقشه یو تی ام برای ملک سند تک …

توضیحات بیشتر »