خانه / بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

بایگانی برچسب: جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود تا بتوان به حد و مرز دقیق ملک  رسید و آن را بر روی زمین مشخص و تثبیت کرد. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از مدارک موجود و ثبتی ملک انجام می شود و سپس آدرس ملک معین می …

توضیحات بیشتر »