خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

بایگانی برچسب: جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام می شود و برای انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم مالک باید موقعیت دقیق ملک مشخص شود و برای این کار باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و برای …

توضیحات بیشتر »