خانه / بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی که به اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد قابل انجام می باشد در واقع فردی مانند کارشناس رسمی داد گستری تخصص لازم جهت انجام این عملیات را دارد و وی مورد تایید اداره ثبت اسناد می باشد. جانمایی ثبتی برای اسناد …

توضیحات بیشتر »