خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود و اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم موقعیت دقیق و آدرس ملک را در منطقه مشخص کنیم و برای تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی مالک باید به کارشناس …

توضیحات بیشتر »