خانه / بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

بایگانی برچسب: تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری قابل انجام است بطور کلی این گواهی برای این مورد استفاده قرار می گیرد تا موقعیت دقیق و همچنین آدرس ملک مشخص گردد. این گواهی پس از انجام جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد. کارشناس رسمی داد گستری رشته …

توضیحات بیشتر »