خانه / بایگانی برچسب: تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

بایگانی برچسب: تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس برای دادگاه به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را میتوان از این عکس ها استخراج کرد که ازجمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود ملک می …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط یک کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه میباشد و گزارش تهیه شده توسط وی با مهر و امضا وی اعتبار کسب خواهد کرد و در نتیجه مورد پذیرش مراجع قضایی خواهد بود. زمانی لازم است این مدرک تهیه گردد که …

توضیحات بیشتر »

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا حتما باید توسط یک فرد متخصص و کارشناس مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا گردد تا در نتیجه مورد قبول و تایید قرار بگیرد و زمانی لازم است این گزارش تهیه گردد که مثلا فرد قصد انجام ساخت و …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک روی زمین مشخص شود و با تفسیر عکسهای هوایی اطلاعات مهم را می توان از این عکس ها استخراج کرد که از جمله این اطلاعات مهم،تشخیص و شناسایی عوارض و تعیین حدود …

توضیحات بیشتر »