خانه / بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی

بایگانی برچسب: تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس زمانی انجام می شود که سند ملک از بین رفته باشد و یا مفقود شده باشد و در این صورت است که تهیه پلاک ثبتی ضروری است تا بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود و تهیه پلاک ثبتی از …

توضیحات بیشتر »