خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع ممکن است ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود با یکدیگر مغایرت داشته باشند در اینصورت میبایست نقشه یو تی ام دو خطی تهیه گردد. نقشه utm …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی برای ثبت و شهرداری در مناطق تهران انجام می گیرد تا در نتیجه مغایرت و یا عدم مغایرت بین ابعاد سند و وضع موجود آشکار شود. برای تهیه این نقشه می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا این نقشه مورد پذیرش …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه utm دو خطی برای جواز ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به طور دقیق انجام می شود در واقع منظور از نقشه های یو تی ام شهرداری نقشه های دوخطی میباشد که در آن طولهای وضع موجود و طول های سند با دو رنگ …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری

تهیه نقشه utm با فرمت شهرداری از طرف شهرداری در خواست می شود تا موقعیت مکانی ملک مشخص گردد. شهرداری این نقشه را با دقت بالا و فرمت خاصی مد نظر دارد و این نقشه در صورتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد با دقت و فرمت مورد نظر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری به منظور تعیین مساحت ملک و همچنین اخذ جواز ساخت و ساز تهیه میشود و نقشه دوخطی به این معنامی باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم …

توضیحات بیشتر »