خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که مهر و امضای معتبری دارد و بدون مهر و امضای این نقشه توسط این کارشناس اداره ثبت اسناد و یا سازمان های دیگر نقشه تهیه شده را نامعتبر میدانند و آن را قبول نخواهند کرد و این نقشه از جانب ادارات …

توضیحات بیشتر »