خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که مهر و امضای معتبری دارد و بدون مهر و امضای این نقشه توسط این کارشناس اداره ثبت اسناد و یا سازمان های دیگر نقشه تهیه شده را نامعتبر میدانند و آن را قبول نخواهند کرد و این نقشه از جانب ادارات …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد به این دلیل درخواست می گردد که اداره ثبت بر حدود و موقعیت ملک اشراف کامل پیدا کند و در نهایت این ابعاد و موقعیت ملک در سیستم کاداستر نیز ثبت می گردد در واقع این اطلاعات مربوط به تمامی املاک به منظور …

توضیحات بیشتر »