خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت به دلیل اینکه ملک فردی اراضی ملی تشخیص داده شده است، انجام می گیرد و به این منظور مالک با تهیه نقشه یو تی ام و با کمک گرفتن از عکس های هوایی در صورتی که زمین سابقه کشاورزی و …

توضیحات بیشتر »