خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام سازمان منابع طبیعی تهران به منظور تشخیص اراضی ملی از اراضی کشاورزی تهیه می شود.درواقع اراضی ملی متعلق به دولت می باشد و اگر کسی به این حدود این اراضی تجاوز کند و این اراضی را به نام خود بداند به عنوان زمین خوار شناخته …

توضیحات بیشتر »