خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور تهیه میشود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک مشاعی مشخص شود و علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک مشاعی باید از ملک مادر نیز نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »