خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای ادارات امور ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای ادارات امور ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای ادارات امور ملکی انجام می شود تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام حاصل شود و همچنین ابعاد و مساحت دقیق عرصه و یا اعیان به دست آید. بسیاری از ادارات اخیرا این نقشه را از مالک در خواست خواهند کرد و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران به این جهت دستور آن به مالک داده می شود که مغایرتی بین مشخصات فنی ملک مانند ابعاد و مساحت وضع موجود با سند ملک همخوانی نداشته باشد که در این صورت دستور تهیه نقشه یو تی ام دو خطی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران با این هدف دستور تهیه آن داده می شود تا اختلاف ارتفاع و شیب بین ملک و محدوده اطراف آن مشخص گردد درواقع شهرداری دستور تهیه این نقشه را برای املاکی که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب طبیعی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص تهیه این نقشه می باشد و تهیه این نقشه را با دقت بالایی انجام خواهد داد. نقشه یو تی ام عرصه یکی از مدارک لازم در بسیاری از سازمان ها برای …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده انجام می شود تا بتوان برای این اراضی از اداره ثبت سند تک برگ اخذ کرد و زمین های مشاعی به اراضی گفته میشود که بین دو یا چند نفر مشترک است که ممکن است شرکا بخواهند سهم خود را مشخص …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری به این جهت تهیه می شود که ملک شما در مسیر طرحهای شرداری قرار گرفته است و شما موظف هستید که از این طرح ها تبعیت کنید.همه ی افرادی که ملک آن ها در طرح های نوسازی و یا طرح تعریض …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک قابل ارائه در دادگاه برای حل اختلافات ملکی می باشد.نقشه یو تی ام با دقت بسیار بالا و درحد سانتی متر اندازه گیری میشود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک و مرز های …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری یکی از مدارکی است که برای صدور جواز ساخت این سازمان  از مالک درخواست می کند. از آنجایی که در گذشته ابزار دقیقی برای برآورد دقیق ابعاد و مساحت دقیق ملک وجود نداشت بنابراین اخیرا شهرداری تهیه نقشه یو تی ام از ملکش …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ دریافت کند و با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و این نقشه یو تی ام تهیه شده توسط کارشناس …

توضیحات بیشتر »