خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام امکان پذیر است. زیرا اسناد دفترچه ای فقط اطلاعات حقوقی ملک را دارند و اطلاعات فنی کاملی ندارند و با تهیه نقشه یو تی ام حدود، موقعیت، اضلاع و مساحت ملک با مختصات دقیق حاصل می شود. و در نهایت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای صدور سند تک برگ برای این اراضی جزو مدارک ضروری به شمار می رود. در تعریف اراضی تجمیعی می تواند گفت که این اراضی از تخریب دو یا چند ملک و سپس تلفیق یا تجمیع آن ها به وجود می …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران برای کارهایی مثل صدور سند تک برگ از مالک درخواست می شود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات مکانی و فنی ملک حاصل می شود که با تهیه این نقشه حدود و مساحت دقیق ملک تعیین و …

توضیحات بیشتر »