خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای صدور سند تک برگ برای این اراضی جزو مدارک ضروری به شمار می رود. در تعریف اراضی تجمیعی می تواند گفت که این اراضی از تخریب دو یا چند ملک و سپس تلفیق یا تجمیع آن ها به وجود می …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران برای کارهایی مثل صدور سند تک برگ از مالک درخواست می شود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات مکانی و فنی ملک حاصل می شود که با تهیه این نقشه حدود و مساحت دقیق ملک تعیین و …

توضیحات بیشتر »