خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد را می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که تجربه و تخصص لازم را در انجام این کار دارد، از وی در خواست کرد. تفکیک آپارتمان کار پیچیده و زمان بری است که حتما …

توضیحات بیشتر »